Χαρακτηριστικά του BowTie Pro™

Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν το BowTie Pro γρήγορο και εύχρηστο εργαλείο ανάλυσης επικινδυνότητας

Όταν αναλύονται τα μέτρα ελέγχου, είναι εύκολο να καταγράφονται λεπτομερείς κατηγοριοποιήσεις και πληροφορίες, όπως εργασίες, ανάθεση καθηκόντων σε άτομα, παραπομπές σε έγγραφα με υπερσυνδέσμους (hyperlinks), μέθοδοι επαλήθευσης και ελλείψεις. Σε διάφορα σημεία ενός διαγράμματος μπορεί να δημιουργηθούν ελλείψεις, οπότε μπορεί να καταστρωθεί ένα σχέδιο δράσης.

Το BowTie Pro™ μπορεί να παράγει ένα Μητρώο Κινδύνων τεκμηριώνοντας όλα τα αποτελέσματα του Πίνακα Αξιολόγησης Επικινδυνότητας (Risk Matrix) και επιτρέποντας την εύκολη αναγνώριση των εργασιών υψηλού κινδύνου.

Το BowTie Pro™ είναι ένα πρόγραμμα με πολλά χαρακτηριστικά, το οποίο μπορεί να υπερβεί την μεθοδολογία του "bowtie" και να οδηγήσει σε ανάλυση Ανθρώπινων Παραγόντων, Ανάλυση Εξοπλισμού, Επίπεδα Προστασίας (LOPA) κλπ. Όλα χωρίς επιπλέον κόστος.

features

Διεπαφή χρήστη

 • Ισχυρό γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη
 • Γρήγορο, φιλικό και εύκολο στη χρήση
 • Εύκολη επεξεργασία των στοιχείων απευθείας στην οθόνη
 • Πλήρως τυποποιημένες αναφορές, αναφορές ανάλυσης και γραφικά αποτελέσματα απαιτούμενα για την εμφάνιση μιας λεπτομερούς ανάλυσης
 • Μπορεί να διατηρεί έως και 6 διαγράμματα ανοιχτά ανά πάσα στιγμή - αυτό είναι χρήσιμο για τη σύγκριση τους - και επιτρέπει την αντιγραφή και επικόλληση μεταξύ των διαγραμμάτων
 • Λειτουργία «Αντιγραφής / Επικόλλησης»
 • Διαθέσιμη λειτουργία «Αυτόματης Συμπλήρωσης» σε πεδία κειμένου
 • Ενσωματωμένος ορθογραφικός έλεγχος σε πολλές γλώσσες
 • Δυνατότητα προεπισκόπησης εκτύπωσης μέχρι 5 αναφορών ανά πάσα στιγμή
 • Διπλή γλώσσα. Ένα bowtie μπορεί ταυτόχρονα να αναπτυχθεί σε δύο διαφορετικές γλώσσες για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των Κανονιστικών Αρχών
 • Πλήρως διαμορφώσιμες βάσεις εργαλείων
 • Δομημένα αναδυόμενα μενού με βάση τα περιεχόμενα σε κάθε σημείο. Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε και δείτε ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές
 • Πλήρως διαμορφωμένοι πίνακες αξιολόγησης κινδύνων για την εκτίμηση της επικινδυνότητας. Αλλάξτε τις διαστάσεις, τα χρώματα και τις ετικέτες για να ταιριάξετε τις ανάγκες σας
 • Οι κίνδυνοι μπορούν να ομαδοποιηθούν για εύκολη πλοήγηση
 • Δυνατότητα εισαγωγής μιας περίληψης των σχετικών πληροφοριών για τα αρχεία BowTie Pro™ που έχουν δημιουργηθεί. Η περίληψη αυτή μπορεί στη συνέχεια να εμφανιστεί στα εξερχόμενα (outputs) του διαγράμματος
 • Το BowTie Pro™ μπορεί να ελέγxει αυτόματα για ενημερώσεις ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος
 • Τα αρχεία BowTie Pro™ μπορούν να ανοίξουν κάνοντας διπλό κλικ πάνω τους
 • Δυνατότητα προσθήκης επιπέδων BRF και SIL στα μέτρα ελέγχου

Διαγράμματα

 • Διαγράμματα πραγματικού χρόνου: Το διάγραμμα είναι βασικό στοιχείο για τη δημιουργία μιας μελέτης επικινδυνότητας
 • Απεριόριστο μέγεθος διαγραμμάτων
 • Οι διακλαδώσεις του bow-tie μπορούν να επεκταθούν και να διαγραφούν
 • Η αξιολόγηση των συνεπειών είναι πάντοτε ορατή στο διάγραμμα
 • Η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στο διάγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει
 • Τα μέτρα ελέγχου μπορούν να δώσουν μία οδηγία
 • Τα περιγράμματα στις διακλαδώσεις του bow-tie μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με το ύψος του κειμένου, ώστε να μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες
 • Υπάρχει μια επιλογή να συμπτύξετε όλους τους παράγοντες κλιμάκωσης για να μειώσετε άμεσα την έκταση του διαγράμματος και να δείτε την κύρια δομή με μεγαλύτερη σαφήνεια
 • Αλλάξτε τη σειρά των στοιχείων σας με drag and drop (σύρτε το στοιχείο με το ποντίκι και αφήστε το στη θέση που θέλετε)
 • Η οθόνη επισκόπησης παρουσιάζει μια κλιμακωτή έκδοση του διαγράμματος στην οποία επισημαίνεται το τμήμα που είναι ορατό στην οθόνη
 • Τα tips εργαλείων πάνω τα σχήματα του διαγράμματος δείχνουν επιπλέον πληροφορίες
 • Μπορούν να απεικονιστούν διαδοχικά bow-ties επιτρέποντας να οριστεί μια συνέπεια ως απειλή σε ένα άλλο bow-tie. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο είναι δυνατό να πλοηγηθείτε στο στοιχείο του άλλου bow-tie

Ανάλυση

 • Το Προφίλ Κινδύνου (Risk Profiling)επιτρέπει την ανάλυση και την τροποποίηση μιας διαδραστικής έκδοσης του μητρώου κινδύνων στην οθόνη
 • Ο Πίνακας Προφίλ Κινδύνου (Risk Profiling Matrix) επιτρέπει στο χρήστη να δει πώς αξιολογήθηκαν οι κίνδυνοι και πόσες φορές χρησιμοποιήθηκε κάθε στοιχείο
 • Οι λίστες κρίσιμων εργασιών επιτρέπουν την προβολή, το φιλτράρισμα και τη χρήση των εργασιών σε μια εύχρηστη οθόνη
 • Ο Πίνακας Προσωπικού (People Matrix) παρουσιάζει τις υπευθυνότητες και τα καθήκοντα των εργαζομένων
 • Η Ανάλυση Επάρκειας επιτρέπει μια σειρά ενεργειών για την ανάλυση τυχόν ελλείψεων που εντοπίζονται κατά τη δημιουργία ενός διαγράμματος
 • Τα Επίπεδα Προστασίας επιτρέπουν μια αριθμητική ανάλυση για κάθε σκέλος ενός διαγράμματος BowTie Pro™
 • Η ενότητα Ελέγχος Ποιότητας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα είναι συναφή με διάφορα κριτήρια
 • Ο Πίνακας Εγγράφων δείχνει πού χρησιμοποιείται ένα έγγραφο αναφοράς μέσα σε ένα αρχείο BowTie Pro™
 • Οι ενότητες Επιτρεπόμενες Λειτουργίες και οι Επιτρεπόμενες Οριακές Λειτουργίες επιτρέπουν τη δημιουργία ενός πίνακα με βάση διάφορα κριτήρια. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία του Εγχειριδίου Επιτρεπόμενης Λειτουργίας (MOPO)
 • Η Αναζήτηση Αρχείου (File Searching) αναζητά όλες τα σημεία εμφάνισης μιας λέξης μέσα στο τρέχον αρχείο BowTie Pro™. Αυτά μπορούν εύκολα να επεξεργαστούν με διπλό κλικ στο στοιχείο. Υπάρχει επίσης Αναζήτηση Αναφορών όπου αναζητάτε ένα κείμενο μέσα σε μια αναφορά
Top