Εκδόσεις του BowTie Pro™

Υπάρχουν τρεις εκδόσεις του BowTie Pro™ Standalone, Corporate και Cloud για να εξυπηρετούνται όλες οι επιχειρήσεις και οργανισμοί, ανεξαρτήτως του αριθμού προσωπικού τους.

Όλες οι εκδόσεις του BowTie Pro™ παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα στη διαχείριση επικινδυνότητας, ωστόσο υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας και αποθήκευσης των δεδομένων ανάλογα με την έκδοση.

Η ισχυρή και επεκτάσιμη λύση μας προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών, επιτρέπει στις εταιρείες να μεταβούν από μία έκδοση σε άλλη, αν το επιθυμούν, και παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης δύο εκδόσεων.

Standalone

Το BowTie Pro™ Standalone Edition προσφέρει πλήρη λειτουργικότητα και αποθηκεύει όλα τα αρχεία δεδομένων στον τοπικό υπολογιστή. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να ανακτά την πλήρη και ολοκληρωμένη λύση στον υπολογιστή του. Δεν υπάρχει κάποιος κωδικός ασφαλείας για την Standalone Edition για να «κλειδώσει» τα BowTies.

Η χορήγηση άδειας για την Standalone Edition παρέχεται ανά όνομα χρήστη.

Corporate

Το BowTie Pro ™ Corporate Edition συνδέει όλους τους χρήστες σε μια κεντρική βάση δεδομένων του SQL Server, επιτρέποντας την κοινή χρήση των BowTies σε έναν οργανισμό.

Η εταιρική έκδοση έχει πλήρη ασφάλεια που περιορίζει την προβολή ή επεξεργασία των BowTies από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Η Corporate Edition διασφαλίζει ότι όλα τα BowTies αναπτύσσονται σύμφωνα με τα εταιρικά πρότυπα που έχουν ρυθμιστεί από το κεντρικό σύστημα.

Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την Standalone Edition, τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν από την Corporate Edition σε ένα standalone αρχείο, να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία σε μια απομακρυσμένη θέση και στη συνέχεια να μεταφερθούν πίσω στο κεντρικό σύστημα.

Η χορήγηση άδειας για την Εταιρική Έκδοση παρέχεται στη βάση δικτυακής χρήσης

Cloud

Το BowTie Pro™ Cloud Edition είναι μια πλήρως επεξεργάσιμη διαδικτυακή έκδοση. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό σύστημα δεδομένων και είναι προσβάσιμα μέσω της ασφαλούς σύνδεσης HTTPS.

Το Cloud Edition παρέχει την δυνατότητα απεικόνισης και επεξεργασίας των διαγραμμάτων σε μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας μόνο HTML5.

Top